Chování skupiny osmákú

Osmáci jsou velmi společenští tvorové, žijí v početných koloniích.Uvnitř kolonie existuje hierarchie – tedy jistý sociální řád, vzájemná nadřízenost a podřízenost jednotlivých osmáků. Vzájemné šarvátky o vyjasnění si místa na společenském žebříčku nejsou nijak nebezpečné, obvykle jde o vzájemné zastrašování při vzpřímeném postoji na zadních končetinách. Osmáci při tom vydávají varovné pískání, ale většinou nepoužívají svých ostrých zubů, bojují spíše předními tlapkami. Případné pokousání bývá obvykle pouze povrchové.